Varför tycks vissa människor alltid ha framgång?

Föreläsningar och workshops om utveckling och tillit.

I mitt arbete som organisationskonsult stöter jag ofta på verksamheter som söker efter enkla metoder för utveckling och lusten att skapa goda resultat. Hur gör vi för att få alla med på vagnen är en ofta ställd fråga och vad  är det som utgör "bränsle" för arbetsglädje, engagemang  och  resultat?

Även inom skolans värld söker man strukturer för framgång. Hur bygger vi en skola där både elever och lärare känner lust och trygghet i vardagen.  Alla människor, stora som små, unga som gamla har något att tillföra och därför är det viktigt att alla får komma till tals – ibland för att tillföra ngt nytt eller viktigt – ibland för att vederbörande behöver andras stöd för att hamna rätt.

Att visa känslor är inte alltid självklart, men just därför måste vi våga tala om känslor och lära oss förstå hur vårt eget känsloliv speglar vårt sätt att agera och vilka resultat detta ger.Vad är tillit och hur känns det? Hur hänger det ihop? Människans förmåga för att lyckas i livet mäts ofta med ”vanlig intelligens” - s k IQ, men minst lika viktigt är känslans begåvning, det vi benämner EQ, där Empati och Självkänsla är några av de viktigaste grundstenarna. 

  • Varför blir somliga mobbade och varför finns det mobbare? 

  •  Varför känner vi oss trygga med vissa människor och inte med andra?

  •  Är det Du själv som styr eller anpassar Du dig alltid  efter andras åsikter?


Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion - det bjuder jag på!


Kontakta Jobsatisfaction:

Ingrid Berner - Organisationskonsult, Hälsopedagog & Kroppspsykoterapeut
e-mail: i.berner@jobsatisfaction.nu
Mobil: +46-739835021 

 

RUGS FOR HUGS
Björnstjernegatan 14 A, S – 271 39 Ystad
Telefon: 073–983 50 21
E-post: rugsforhugs@gmail.com